Ырыскыбыз ичтен, аброюбуз тыштан болсун!

Автор sarymsakov, апреля 29, 2013

Дүйнө жүзүндө канча эл болсо, алардын ар биринде өзүнө гана таандык өзгөчөлүк жана бири-биринен айырмаланган жактарын эске алып, өзүбүздүн кыргыз эли жөнүндө эмнелерди айтууга болот? (…)

Читать далее »

Тил дүйнө

Автор sarymsakov, апреля 23, 2013

Кудай Тааламдан эмне сураш керек?

Автор sarymsakov, апреля 16, 2013

Кудай Тааламдан өзүмө эмне сурасам, дейт небереси. –         Ушу тапта өзүндө эмне бар болсо, алардан айрылып калбоо үчүн акыл, чыдамкайлык, сабырдуулук сура. Жоготуп алгандан көрө (…)

Читать далее »

Кулактын түрлөрү тууралуу

Автор sarymsakov, апреля 9, 2013

Адамда канча түрдүү кулак болот? –         Үч түрдүү: таш кулак, акма кулак, куйма кулак. Таш кулакка сөз кирбейт. Акма кулактан айтылган сөз агылып түшуп калат. (…)

Читать далее »

Өмүрлүк дос жана душман тууралуу

Автор sarymsakov, апреля 2, 2013

Ар адамдын өмүрлүк досу ким? Өмүрлүк өжөр душманы ким? –         Ар адамдын өмүрлүк досу – сабыр, душманы – ачуу.