Кулактын түрлөрү тууралуу

Автор: sarymsakov, апреля 9, 2013

Адамда канча түрдүү кулак болот?

–         Үч түрдүү: таш кулак, акма кулак, куйма кулак. Таш кулакка сөз кирбейт. Акма кулактан айтылган сөз агылып түшуп калат. Куйма кулакка айтылган сөз уюп калат, укумдан – тукумга улам кийинкилерде улантылып,бүтүндөй эл – журттун дилин, акыл –эсин агартат.

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.