Улуттун улут келечеги намыскөйлүктө

Автор sarymsakov, May 30, 2014

“Адамдын ойлонуусу, адам баласындагы интеллект – ой жүгүртүүнүн, анын натыйжаларынын сөзгө айландырылышы” (А. Леонтьев. “Язык и разум человека”). Дудуктардын кол жаңсоолору сүйлөшкөнү гана эмес, кээде өзүнчө олтуруп (…)

Читать далее »

Мамлекеттик тилге мамиле өзгөрүүдө…

Автор sarymsakov, May 26, 2014

Кыргыз тили мамлекеттин иштиктүү тилине айланууда дегенибизге далай мезгил болду. Анын чындыкка коошкон-коошпогон жактары абдан эле арбын. Айрымда өлкө жетекчилери айла жоктон улутту жайгарган саясат (…)

Читать далее »