Тил табияты – 2

Автор sarymsakov, July 30, 2012

* * * Кимдин ким экендигин сыпаттоодон тышкары адамдардын жан дүйнө  абалына колодонулчу сөздөр бар. Мисалы: делбетап, делөөрүп, дегдеп, делебеси козголуп, жүрөкзаада, жүрөксүнүү, санаркоо, сарсанаа, экианжы , кошкөңүл, көңүлкош… Баяндоолордо, маалымат берүүдө колдонулса неге болбосун! Мисалы: Делебе козголуп, дөгүрсүгөн абал (…)

Читать далее »

Атанын балдары бириккиле!

Автор sarymsakov, July 30, 2012

Жакшынын жакшы, жамандын жаман, бузукунун бузуку, асылдын асыл экендиги канткенде таанылат, тандалат, иргелет, адамдардагы акыл эс канткенде келечекке түздөлөт, канткенде коом тазаланат, эң башкысы, эл жакшылары, атанын баласы дешке анык татыктуулар канткенде биригет, күчтөнөт? “Атанын балдары, бириккиле!” делип ураан чакырык (…)

Читать далее »

“Жазганыбыз жакшы окулсун десек…” китебин окуп…

Автор sarymsakov, July 23, 2012

Тирүүлүктүн, жашоо турмуштун, баарынын жөн-жайына жалпы түшүнүк жаратып турган акыл бул – философия. Журналистика да дал ошнодой. Бул өзү  көп кырдуу, өзүнчө бир өзгөчөлүү иш, ишкердүү чыгармачылык. Ал Эл ишеничине ээ болгон негизде гана коомчулук турмушта өзүнүн татыктуу ордун ээлейт. (…)

Читать далее »

Сөз маданияты

Автор sarymsakov, July 23, 2012

Сөз деген эмне, сөз маданияты деген эмне? Төрөлүп, тили чыгып, өмүрүнүн соңуна чейинки тирүүлүк адам баласында сөз менен коштолгондуктун өзүндө сөздүн чексиздик мааниси айтылып туру. Улуу сөз, улама сөз, учкул сөз, накыл сөз, макал-лакап сөз, кеп-кеңеш сөз, жыйындагы сөз. Атай (…)

Читать далее »

Тил табияты

Автор sarymsakov, July 23, 2012

• Сөз кыргыз тилинин табияты жөнүндө. Башкача айтканда Манас дүйнөсү баш болгон дастандарда уюган, нечен миң-миңдеген жылдар бою оозэкилеп эленип өнүккөн эне тилибиздин табияты. Көкөтөйдүн ашында чабылчу күлүктөр минтип сыпатталыптыр: Саяпкерге көп түлүк. Өркөчү бийик, зээри бас Өкүм күлүк бир (…)

Читать далее »

Баары сөздө уюган, сөздө сыр болуп катылган

Автор sarymsakov, July 23, 2012

Кыргызды кылымдар бою кыргыз бойдон сактап келаткан сырдуу, касиеттүү улуу күч, бул — Сөз. Сөз баарынан улуу. Баары өлөт, өзгөрөт. Таамай сөз, таасирдүү сөз, акыл сөз Асман, Жер, Ай, Күн, Аалам сыяктуу түбөлүк. Андай сөзгө өлүм жок. Айталы дегенибиз — (…)

Читать далее »

“Жараткан баарын алат, бир гана таамай сөз калат”

Автор sarymsakov, July 23, 2012

“Элдин өмүрү — анын тилинде”  Чынгыз Айтматов Тил, сөз кудуретин Чынгыз агабызчалык туя билген, түбөлүк эмгек жараткан кыргыз келечекте болсо болоор, азырынча жок. Жер жүзүндө канча эл болсо, алардын ар бириндеги эң башкы баалуулук бул — ТИЛ, кыргыз элинде — (…)

Читать далее »